Rahva ja eluruumide registripõhine loendus 2021

Statistikatöö nimetus
Rahva ja eluruumide registripõhine loendus
Statistikatöö kood
30003
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on läbi viia registripõhine loendus kombineeritud meetodil.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021