Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvakultuur 2020

Statistikatöö nimetus
Rahvakultuur
Statistikatöö kood
40409
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet taidluskollektiivide ja huviringide kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021