Rahvakultuur 2021

Statistikatöö nimetus
Rahvakultuur
Statistikatöö kood
40409
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet rahvakultuuri harrastajate, harrastuskollektiivide ja nende juhtide ning harrastuskollektiividega asutuste ja organisatsioonide kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021