Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvamajanduse arvepidamise abinäitajad 2013

Statistikatöö nimetus
Rahvamajanduse arvepidamise abinäitajad
Statistikatöö kood
21404
Eesmärk
Anda teavet tööjõu ja tööjõu tootlikkuse kohta
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2013, 2014, 2015