Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvastikusündmused. Sünnid 2013

Statistikatöö nimetus
Rahvastikusündmused. Sünnid
Statistikatöö kood
30206
Eesmärk
Anda teavet sünnituste, elusalt ja surnult sündinute ja nende vanemate kohta
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet), ÜRO Statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!