Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ringhääling 2020

Statistikatöö nimetus
Ringhääling
Statistikatöö kood
40411
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet ringhäälingu audiovisuaalse sisu tootmise ja levitamisega tegelevate organisatsioonide tegevuse kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021