Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid 2020

Statistikatöö nimetus
Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid
Statistikatöö kood
41001
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet sotsiaalse tõrjutuse kohta. Laekeni indikaatorite süsteem on Euroopa Liidu ühtne näitajate kogum, mille eesmärk on anda võrreldavaid andmeid sotsiaalse tõrjutuse kohta kõigis liikmesriikides.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021