Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sotsiaalteenused 2020

Statistikatöö nimetus
Sotsiaalteenused
Statistikatöö kood
40501
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet hoolekandeasutustes osutatavate ja muude sotsiaalteenuste kohta.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021