Sport 2013

Statistikatöö nimetus
Sport
Statistikatöö kood
40412
Eesmärk
Anda teavet spordiklubide tegevuse, personali ja majanduslike näitajate kohta spordialade kaupa
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021