Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sport 2020

Statistikatöö nimetus
Sport
Statistikatöö kood
40412
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet spordiklubide tegevuse, personali ja majanduslike näitajate kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021