Sport 2021

Statistikatöö nimetus
Sport
Statistikatöö kood
40412
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet spordiklubide treeningtegevuse, personali ja majandusnäitajate kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021