Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistika arendus 2020

Statistikatöö nimetus
Statistika arendus
Statistikatöö kood
50022
Eesmärk
Statistikatöö raames vajaduspõhiste arendustegevuste tegemine.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2018, 2019, 2020, 2021