Töötülid, streigid ja töösulud 2021

Statistikatöö nimetus
Töötülid, streigid ja töösulud
Statistikatöö kood
21107
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet registreeritud streikide ja töösulgude kestuse ja osalejate arvu kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021