Trükitoodang 2021

Statistikatöö nimetus
Trükitoodang
Statistikatöö kood
40415
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet raamatute ja brošüüride ning trükimeedia väljaannete nimetuste- ja trükiarvu kohta, samuti võrguväljaannete kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021