Eesti statistika aastaraamat 2011

Uudis
Postitatud 29. juuli 2011, 8.00

ISSN 1406-1783
ISBN 978-9985-74-487-1

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 440 lk
Ilmus: 29.07.2011

Kas ja kuidas Eesti toibub majanduslangusest? Aastaraamat annab ülevaate Eesti keskkonna, rahvastiku ning sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2010. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Raamatu alguses on majandus- ja sotsiaalülevaade ning Eestit iseloomustavad teemakaardid. Käsitletavate valdkondade kohta annavad ülevaate tekstid, joonised ja tabelid. Kogumikus on esitatud ka võrdlusstatistikat peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht. DVD-l on Statistikaameti 2010. aasta tööaruanne, 2010. aastal ilmunud statistikaväljaanded ja statistika andmebaas.

Eesti statistika aastaraamat 2011