Eesti Statistika Kvartalikiri_1-11

Uudis
Postitatud 31. märts 2011, 8.00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 100 lk
Ilmus: 31.03.2011

Kvartalikiri sisaldab peamiselt artikleid ühiskonna oluliste ja päevakajaliste teemade kohta eri valdkondadest. Igas numbris on esitatud ka uudisnoppeid — värskeimat statistilist infot nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhiliste näitajate aegread ning Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka noppeid statistika ajaloost ja metoodikakäsitlusi. Mõeldud laiale kasutajaskonnale.