Eesti Statistika Kvartalikiri_1-12

Uudis
Postitatud 30. märts 2012, 8.00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 96 lk
Ilmus: 30.03.2012

Kvartalikiri sisaldab artikleid ühiskonna oluliste ja päevakajaliste teemade kohta eri valdkondadest. Igas numbris on esitatud ka uudisnoppeid – värskeimat statistilist infot nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika ajaloost ja metoodikakäsitlusi. Mõeldud laiale kasutajaskonnale.