Ettevõtlus

Uudis
Postitatud 27. juuni 2011, 8.00

ISSN 1406-1813
ISBN 978-9985-74-499-4

Eesti keeles
Formaat B5. 200 lk
Ilmus: 27.06.2011

Kuidas on majanduslangus mõjutanud Eesti ettevõtlust? Kogumik annab ülevaate ettevõtluse arengust aastatel 2005–2009. Käsitletakse peamiselt äriühingute majandustegevust nii teemade kui ka tegevusalade kaupa ja vaadeldakse, milline on ettevõtlussektori roll sisemajanduse koguprodukti loomisel. Analüüsitakse kontsernide olemust ja arengut, Eesti kaubavahetust teiste riikidega, infotehnoloogia kasutamist ning teadus- ja arendustegevust ettevõtlussektoris. Informatsioon on esitatud ülevaadete, diagrammide ja tabelitena. Lisatud on metoodika lühikäsitlus ja artiklite kokkuvõtted inglise keeles. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.