Ettevõtte loomine on Eestis 30 aastaga muutunud imelihtsaks

Blogi
Postitatud 19. august 2021 9:00 , analüütik Johanna Linda Pihlak

Ettevõtete arv on Eestis taasiseseisvumise aastate jooksul mitmekordistunud. Tegutsevate ettevõtete arv* on viimase 25 aasta jooksul lausa neljakordistunud – 1995. aastal oli neid alla 24 000, aga 2019. aastal juba üle 95 000. Seekordses blogis vaatame, kuidas on aastate jooksul muutunud nii tegutsevate ettevõtete kui ka neis töötavate inimeste arv.

Äriühingu (eriti osaühingu) loomine on Eestis elektroonilise registreerimise võimaldamise tõttu muutunud väga lihtsaks. Taasiseseisvumise alguses registreeriti ettevõte 10 päeva jooksul pärast kõigi registreerimisdokumentide esitamist, praegu võib hakkama saada vähem kui tunniga. Keskmine ettevõte on aga aastate jooksul taandunud väga väikeseks: kui 1995. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 18 inimest, siis 2019. aastaks kahanes see viie inimeseni.

Vaatamata rahvaarvu vähenemisele on ettevõtete töötajate koguarv läbi aastate peaaegu samaks jäänud. Aastal 2019 töötas tegutsevates ettevõtetes kokku vaid umbes 10 000 töötajat enam kui 1995. aastal.

Aastal 1995 andsid enim ehk 163 000 inimesele tööd mäetööstuse, töötleva tööstuse ja energeetika ettevõtted, 2019. aastal oli samades valdkondades kokku 120 000 töötajat. Veerandsada aastat hiljem ehk aastal 2019 olid suurima töötajate arvuga teenindavad tegevusalad** 134 000 töötajaga, 1995. aastal oli samas valdkonnas 68 000 töötajat. Aasta 2010 oli murdepunktiks, kui teenindavate tegevusalade töötajate arv võrdsustus mäetööstuse, töötleva tööstuse ja energeetika sektori töötajate arvuga ning edaspidi hakkas see kasvama.

Töötajate arv vähenes sajandivahetuseni ja kasvas seejärel kriisiaastateni. Palgatud tööjõudu oli ettevõtetes kõige rohkem vahetult enne kriisiaastaid – 2007. aastal oli töötajaid 470 000. Pärast seda hakkas töötajate arv aastatel 2008–2010 järk-järgult vähenema, kahanedes 382 000-ni 2010. aastal. Taastumine toimus aastal 2011, kui töötajate arv oli ligi 396 000.

Viimasel viiel aastal on tegutsevate ettevõtete ja töötajate arv püsinud stabiilsena. Aastal 2019 oli 95 000 ettevõttes tööl 445 000 töötajat.

Olukorras, kus 25 aasta jooksul on ettevõtete arv neljakordistunud ja töötajate arv jäänud peaaegu samaks, on toimunud huvitav muutus – põllumajandus- ja tööstusvaldkonnast on töötajad liikunud ehitus- ja teenindussektorisse.
 

* Äriühingud, ei sisalda finants- ja kindlustustegevusala äriühinguid.

** Teenindavad tegevusalad on majutus ja toitlustus, info ja side, kinnisvaraalane tegevus, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, haldus- ja abitegevused, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kunst, meelelahutus ja vaba aeg ning muud teenindavad tegevused.


Saabuva Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva puhul avaldame blogilugude sarja, milles vaatleme meie riigi käekäiku eri valdkondades viimase kolmekümne aasta jooksul. Blogipostitused ilmuvad igal nädalal, kuni taasiseseisvumispäevani.