Jaanuaris vähenes enim kaupade eksport Soome

Uudis
Postitatud 11. märts 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel vähenes tänavu jaanuaris kaupade eksport eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 11% ja import 13%. Kaupu eksporditi jooksevhindades ligi 1,4 miljardi ja imporditi 1,5 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 122 miljonit eurot, mis on 60 miljonit väiksem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et tänavu jaanuaris vähenes kaupade eksport enim Soome. „Jaanuaris paistab silma ekspordi vähenemine just Euroopa Liidu liikmesriikidesse, sest liiduväliste riikidega toimus kaubavahetuses oluline vähenemine juba 2022. aasta teises pooles ja 2023. aastal. Suurimad kaubavahetuse muutuste mõjutajad olid mineraalsed tooted, sealhulgas elektrienergia. Eelmisel aastal olid elektrienergia hinnad oluliselt kõrgemad kui tänavu, millest tulenebki kõige märgatavam kaubavahetuse vähenemine,“ lisas Leppmets.

Tänavu jaanuaris eksporditi kaupadest enim elektriseadmeid (14% koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning puitu ja puittooteid (11%). Võrreldes 2023. aasta jaanuariga vähenes enim mineraalsete toodete (38 miljoni euro võrra), metalli ja metalltoodete (34 miljoni euro võrra) ning puidu ja puittoodete (31 miljoni euro võrra) Eestist väljavedu. Enim ehk 19 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite eksport.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis jäi aastataguse ajaga võrreldes samaks ehk 64% juurde. Eesti kaupade väljavedu vähenes seega sarnaselt koguekspordile 11%. Kõige rohkem mõjutas Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemist metalli ja metalltoodete väljaveo vähenemine.

Eesti peamised ekspordipartnerid tänavu jaanuaris olid Soome (20% koguekspordist), Läti (11%) ja Rootsi (9%). Soome ja Lätti eksporditi enim elektrienergiat ning Rootsi kommunikatsiooniseadmeid. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes jaanuaris kaupade väljavedu enim Soome (52 miljoni euro võrra), Rootsi ja Hollandisse (mõlemasse 35 miljoni euro võrra). Soome ja Hollandisse viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid ning Rootsi puitu ja puittooteid. Kasvas kaupade väljavedu Singapuri, kuhu viidi mullusest enam mineraalseid tooteid.

Kaupadest imporditi jaanuaris kõige enam elektriseadmeid (14% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (12%). Kõige enam vähenes mineraalsete toodete (134 miljoni euro võrra), elektriseadmete (41 miljoni euro võrra) ja mehaaniliste masinate (26 miljoni euro võrra) sissevedu.

Jaanuaris imporditi kaupu Eestisse enim Lätist (13% koguimpordist), Soomest (13%) ja Saksamaalt (12%). Lätist toodi enim maagaasi, Soomest elektrienergiat ja Saksamaalt sõiduautosid. Võrreldes 2023. aastaga vähenes jaanuaris kaupade import enim Lätist (78 miljoni euro võrra), Soomest (55 miljoni euro võrra) ja Hollandist (23 miljoni euro võrra). Lätist ja Soomest toodi vähem mineraalseid tooteid ning Hollandist elektriseadmeid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2024
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2023–2024
  Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2023 2024 muutus, % 2023 2024 muutus, % 2023 2024
Jaanuar 1555 1389 -11 1737 1511 -13 -182 -122
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, jaanuar 2024
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1389 100 -11 KOKKU 1511 100 -13
EL-27 1038 75 -14 EL-27 1293 86 -13
Euroala 20 riiki 772 56 -15 Euroala 20 riiki 967 64 -16
EL-i välised riigid 351 25 -1 EL-i välised riigid 218 14 -15
1. Soome 272 20 -16 1. Läti 196 13 -29
2. Läti 148 11 -8 2. Soome 190 13 -23
3. Rootsi 127 9 -22 3. Saksamaa 183 12 -1
4. Leedu 106 8 -1 4. Leedu 165 11 0
5. Saksamaa 98 7 -2 5. Rootsi 127 8 1
6. Poola 51 4 3 6. Poola 116 8 -13
7. Norra 44 3 -9 7. Holland 78 5 -23
8. Taani 43 3 -16 8. Hiina 64 4 -5
9. Holland 39 3 -47 9. Itaalia 39 3 -9
10. USA 36 3 -23 10. Tšehhi 37 2 15
Eksport ja import kaubagruppide järgi, jaanuar 2024
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss
mln eurot

osa-tähtsus,%

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot

osa-tähtsus,

%

 

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot
KOKKU 1389 100 -11 1511 100 -13 -122
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 158 11 -6 185 12 8 -27
Mineraalsed tooted (V) 163 12 -19 147 10 -48 16
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 69 5 -14 151 10 7 -81
Kummi- ja plasttooted (VII) 42 3 -15 71 5 -14 -29
Puit ja puittooted (IX) 154 11 -17 43 3 -12 110
Paber ja pabertooted (X) 28 2 -12 25 2 -18 3
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 33 2 -11 53 3 -17 -20
Metall ja metalltooted (XV) 104 8 -25 136 9 -13 -32
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 128 9 1 149 10 -15 -21
Elektriseadmed (85) 198 14 -4 206 14 -16 -8
Transpordivahendid (XVII) 138 10 16 181 12 -7 -43
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 38 3 -17 37 2 -10 1
Mitmesugused tööstustooted (XX) 84 6 -24 41 3 1 43
Muu 51 4 -11 86 5 34 -34

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9184
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock