Kaubavahetuse puudujääk vähenes novembris ligi poole võrra

Uudis
Postitatud 9. jaanuar 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel eksporditi 2023. aasta novembris kaupu 1,5 miljardi eest ja imporditi 1,7 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 12% ja import 19%. Kaubavahetuse puudujääk novembris oli 200 miljonit eurot, mis on 198 miljonit vähem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et kaubavahetuse puudujääk oli 2023. aasta novembris aastataguse ajaga võrreldes poole väiksem. „Suur kaubavahetuse puudujääk puudutas Euroopa Liidu liikmesriike. Liiduväliste riikidega oli kaubavahetus aga ülejäägis – nendesse riikidesse eksporditi novembris kaupa rohkem kui neist imporditi,“ selgitas Leppmets.

2023. aasta novembris eksporditi kaupadest enim elektriseadmeid (17% Eesti koguekspordist) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%). Enim ehk 141 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete (sh elektrienergia) eksport Eestist. „Järgnesid puidu ja puittoodete (sh puidugraanulite) ning mitmesuguste tööstustoodete (sh kokkupandavate puitehitiste) väljaveo vähenemine, vastavalt 35 miljoni ja 20 miljoni euro võrra. Suurenesid transpordivahendite ja elektriseadmete eksport, vastavalt 37 miljoni ja 21 miljoni euro võrra,“ ütles analüütik ja lisas, et novembris jäi Eesti päritolu kaupade osatähtsus aastataguse ajaga võrreldes samale tasemele ehk need moodustasid koguekspordist 65%. Aastaga vähenes Eesti päritolu kaupade väljavedu sarnaselt koguekspordile 12%.

Leppmets selgitas, et ekspordipartneritest oli Eesti jaoks novembris esimesel kohal Soome, kuhu lähetati 15% Eesti koguekspordist. Järgnesid Läti (12%) ja Rootsi (9%). Soome eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid (sh staatilisi muundureid), Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat) ning Rootsi elektriseadmeid (sh kommunikatsiooniseadmeid). „2022. aasta novembriga võrreldes vähenes enim kaupade eksport Soome (59 miljoni euro võrra), Lätti (47 miljoni euro võrra) ning Hollandisse (39 miljoni euro võrra). Soome eksporditi mullusest vähem maagaasi, Lätti elektrienergiat ning Hollandisse põlevkivikütteõli. Enim kasvas kaupade väljavedu Singapuri (30 miljoni euro võrra), kuhu viidi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli,“ ütles ta.

Kaupadest imporditi novembris enim transpordivahendeid (13% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid, elektriseadmeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (kõik moodustasid 12% Eesti koguimpordist). Kõige enam ehk 233 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete (sh gaasiõlide) import. Järgnesid 58 miljoni euroga elektriseadmete (sh telefoniosade), 40 miljoni euroga mehaaniliste masinate (sh kliimaseadmete) ning 40 miljoni euroga keemiatööstuse tooraine ja toodete (sh ravimite) sisseveo vähenemine. Enim ehk 50 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite import Eestisse.

Analüütiku sõnul olid Eesti peamised impordipartnerid novembris Soome (15% Eesti koguimpordist), Saksamaa (12%) ja Leedu (12%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat), Saksamaalt transpordivahendeid (sh sõiduautosid) ning Leedust mineraalseid tooteid (sh gaasiõlisid). Kõige enam vähenes novembris kaupade import Venemaalt (116 miljoni euro võrra), Soomest (84 miljoni euro võrra) ja Lätist (46 miljoni euro võrra). „Venemaalt toodi vähem gaasiõlisid, Soomest elektrienergiat ja Lätist maagaasi. Kasvas kaupade import Tšehhist (13 miljoni euro võrra), kust toodi mullusest enam transpordivahendeid, sh sõiduautosid,“ selgitas Leppmets.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2023
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023
  Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2022 2023 muutus, % 2022 2023 muutus, % 2022 2023
KOKKU 19 602 16 699 -15 22 862 19 376 -15 -3 260 -2 677
Jaanuar 1 637 1 493 -9 1 782 1 657 -7 -145 -164
Veebruar 1 509 1 526 1 1 770 1 644 -7 -261 -117
Märts 1 985 1 707 -14 2 171 1 917 -12 -186 -210
Aprill 1 601 1 500 -6 2 136 1 749 -18 -536 -249
Mai 1 929 1 644 -15 2 229 1 970 -12 -301 -326
Juuni 1 838 1 597 -13 2 144 1 856 -13 -306 -259
Juuli 1 698 1 266 -25 2 049 1 640 -20 -351 -374
August 1 890 1 482 -22 2 190 1 772 -19 -300 -290
September 1 931 1 475 -24 2 125 1 670 -21 -194 -196
Oktoober 1 843 1 478 -20 2 126 1 772 -17 -283 -294
November 1 741 1 531 -12 2 139 1 730 -19 -398 -200
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 531 100 -12 KOKKU 1 730 100 -19
EL-27 1 081 71 -14 EL-27 1 501 87 -12
Euroala 20 riiki 801 52 -15 Euroala 20 riiki 1 133 65 -16
EL-i välised riigid 449 29 -7 EL-i välised riigid 229 13 -46
1. Soome 232 15 -20 1. Soome 259 15 -24
2. Läti 178 12 -21 2. Saksamaa 213 12 1
3. Rootsi 133 9 -20 3. Leedu 207 12 -9
4. Leedu 129 8 21 4. Läti 179 10 -20
5. Saksamaa 115 8 18 5. Poola 139 8 6
6. Poola 57 4 3 6. Rootsi 132 8 5
7. Venemaa 53 3 -27 7. Holland 94 5 -15
8. Norra 52 3 -15 8. Itaalia 55 3 -3
9. Taani 48 3 -21 9. Tšehhi 47 3 36
10. Holland 44 3 -47 10. Hiina 45 3 -41
Eksport ja import kaubagruppide järgi, november 2023
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss
mln eurot

osa-tähtsus,%

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot

osa-tähtsus,

%

 

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot
KOKKU 1 531 100 -12 1 730 100 -19 -200
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 187 12 -4 211 12 0 -24
Mineraalsed tooted (V) 119 8 -54 216 12 -52 -97
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 74 5 -15 157 9 -20 -83
Kummi- ja plasttooted (VII) 44 3 -13 79 4 -16 -36
Puit ja puittooted (IX) 153 10 -19 49 3 -19 104
Paber ja pabertooted (X) 32 2 -7 28 2 -10 4
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 38 2 -19 67 4 -12 -29
Metall ja metalltooted (XV) 122 8 -8 146 8 -11 -24
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 155 10 0 168 10 -19 -13
Elektriseadmed (85) 253 17 9 213 12 -21 40
Transpordivahendid (XVII) 150 10 33 223 13 29 -73
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 50 3 -10 46 3 -2 5
Mitmesugused tööstustooted (XX) 102 7 -16 46 3 -19 56
Muu 52 3 -24 81 5 -20 -29

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel  625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)