Mida näitab tarbijahinnaindeks ja kuidas seda kasutada?

Blogi
Postitatud 14. november 2023, 10.15 , Analüütik Märt Umbleja

Viimasel paaril aastal on Euroopa Liidus valitsenud tugev inflatsioon, mis tähendab, et kiire hinnatõus on mõjutanud nii tarbekaupu ja teenuseid kui ka seadmeid, ehitust, valitsussektorit jne.

Seetõttu on ka raha väärtus tavapärasest kiiremini vähenenud, mis tähendab, et täna saadud rahasumma eest saab vähem kaupu ja teenuseid kui varem. Inflatsiooni ulatusest saab kõige kiiremini ülevaate tarbijahinnaindeksite abil, kuid need ei hõlma kogu majandust.

Selles blogipostituses vaatame nii tarbijahinnaindeksit (edaspidi THI) kui ka tarbijahindade harmoneeritud indeksit (edaspidi THHI)  (HICP – ingl. k. Harmonised Index of Consumer Prices), mis mõlemad iseloomustavad tarbekaupade ja tasuliste teenuste hinnamuutust, kuid millel on mõnevõrra erinevad eesmärgid ja kasutuskohad. THI-d kasutatakse Eestis laialdaselt mitmesuguste lepingujärgsete tasude ajakohastamiseks ning näiteks ühe komponendina riikliku pensioni indekseerimisel ja haigla voodipäevatasu piirmäära arvutamisel. Kui THI metoodika võib olla riigiti erinev, siis THHI põhineb ühtsel metoodikal ja on seetõttu ühtlustatud näitaja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kohta ja euroalas (Euroopa Liidu riikides, kus on kasutusel euro) ka euro stabiilsuse näitaja. THHI-d kasutab Euroopa Keskpankade Süsteem rahapoliitikas, näiteks otsustades intressimäärade üle, millest omakorda sõltub Eesti laenuvõtjatele oluline Euribori suurus.

Kui THI-s kasutatakse kaaludena Eesti elanike eelmise aasta keskmist eratarbimiste kulutuste struktuuri Eestis, siis THHI-s on arvesse võetud ka väliskülastajate eratarbimiskulutused Eestis. Lisaks on THHI-s eratarbimiskulutused viidud detsembri hindadesse. Kulutuste grupeerimise aluseks on rahvusvaheline klassifikaator ECOICOP5 (European Classification of Individual Consumption by Purpose 5).

Nii THI kui ka THHI põhinevad samal hinnakorjel. Kogutud andmete alusel arvutatakse Laspeyres' tüüpi hinnaindeksid, mis on matemaatiliselt defineeritud järgmiselt (täpsemalt saab lugeda siit):

Teie pildi kirjeldus

Mõlema indeksi puhul on jooksval aastal arvutuste aluseks eelmise aasta detsembrikuu baashinnad. Võimaldamaks võrdlusi varasema ajaga, jätkatakse THI avaldamist baasil 1997 = 100 (st. baasaastaks on 1997 ning indeks algab sajast)  ja THHI avaldamist baasil 2005 = 100 (Eurostati andmebaasis 2015 = 100). Ühendavaks kuuks on mõlema indeksi puhul eelmise aasta detsember.

THI avaldatakse kord kuus vaadeldavale kuule järgneva kuu viiendal tööpäeval. THHI puhul avaldatakse kiirhinnang (Flash estimate) juba vaadeldava kuu lõpus vastavalt Eurostati (Euroopa statistikaamet) avaldamiskalendrile. THHI kiirhinnangu avaldamine on kohustuslik ainult euroala riikidele. THI kohta kiirhinnangut ei avaldata. Lõplik THHI avaldatakse vaadeldavale kuule järgneva kuu keskel.

Nii THI kui ka THHI arvutuste aluseks olevaid baashindu ning kaalusüsteemi ajakohastab statistikaamet igal aastal. THI on leitav statistikaameti kodulehelt ning THHI on leitav nii statistikaameti kodulehelt kui ka Eurostati andmebaasist.

Arvutusnäide: Meid huvitab, kui palju on tarbijahinnaindeks muutunud 2023. aasta oktoobris võrreldes 2022. aasta oktoobriga ja mis on 2023. aasta oktoobrikuu tarbijahinnaindeks baasil oktoober 2022 = 100?

Kasutame Statistikaameti andmebaasi andmeid tabelist IA02: TARBIJAHINNAINDEKS, 1997 = 100 (KUUD) (vt. tabel 1).

Tabel 1. Kuised tarbijahinnaindeksid ajavahemikul 2022 oktoober kuni 2023 oktoober.

TARBIJAHINNAINDEKS (1997 = 100) 

 

KOKKU

2022

Oktoober

278,21

2022 

November

280,61

2022 

Detsember

280,28

2023 

Jaanuar

282,40

2023 

Veebruar

284,00

2023 

Märts

285,88

2023 

Aprill

291,51

2023

Mai

291,44

2023 

Juuni

293,57

2023 

Juuli

291,72

2023

August

293,31

2023

September

293,17

2023 

Oktoober

291,86

Leiame tabelist 1 meid huvitavad kuud

    2023 Oktoober         291,86

    2022 Oktoober         278,21

291,86 : 278,21 = 1,049 korda ehk

(291,86 : 278,21) x 100 100 = 4,9%

Vastus: tarbijahinnaindeksi 2023. aasta oktoobrikuu muutus võrreldes 2022. aasta oktoobriga on 4,9% ja tarbijahinnaindeks 2023. aasta oktoobrikuus on 104,9 baasil oktoober 2022 = 100.

Tarbijahinnaindeks, oktoober 2022 = 100