Mullu vedasid Eesti kaubaveoautod 8% vähem kaupa

Uudis
Postitatud 25. juuni 2024, 8.00

Eesti kaubaveoautod, mis on kandevõimega üle 3,5 tonni, vedasid möödunud aastal hinnanguliselt üle 25 miljoni tonni kaupa. Võrreldes 2022. aastaga on see 8% vähem, veosekäive kahanes samuti 8%.

Statistikaameti energia, transpordi, IT ja majutusstatistika tiimijuht Piret Pukk tõi välja, et 2023. aastal oli Eesti veokitega veetud kauba kogus tavapäraselt riigisisestel vedudel suurem kui rahvusvahelistel vedudel. „Riigisiseste vedude osatähtsus oli maanteekaubaveo uuringu andmetel 85% kogu kaubaveost. Riigisiseselt veeti hinnanguliselt 21,3 miljonit tonni veoseid ehk 8% vähem kui 2022. aastal, rahvusvahelistel vedudel 3,8 miljonit tonni veoseid ehk 7% vähem kui aasta varem,“ selgitas Pukk.

Kaubavedu teedel, 2019–2023

Eesti kaubaveoautode veosekäive vähenes aastaga samuti 8% ja ulatus hinnanguliselt 4,2 miljardi tonnkilomeetrini (tkm). Veosekäive on kaubaveol tehtud töö maht, mida mõõdetakse ühikuga tkm. Ühele tkm vastab ühe tonni kauba vedu ühe kilomeetri kaugusele. Veosekäive tkm on suurem rahvusvahelistel vedudel, sest seal on läbitud vahemaad pikemad. Eestis registreeritud kaubaveosõidukite veosekäive rahvusvahelistel vedudel andis 2023. aastal maanteekaubaveo uuringu andmetel 63% ja riigisisene vedu 37% veosekäibest. Riigisiseste vedude veosekäive oli 1,5 miljardit tkm ja rahvusvahelistel vedudel 2,7 miljardit tkm. Võrreldes 2022. aastaga vähenes veosekäive riigisisestel vedudel 14% ja rahvusvahelistel vedudel 3%. Keskmiselt veeti 2022. aastal riigisisestel vedudel kaupa 72 km ja rahvusvahelistel vedudel 702 km kaugusele.

Veosekäive teedel, 2019–2023

Uuringu andmetel moodustasid 2023. aastal 30% veetud kaubast (mõõdetuna tonnides) metallimaagid ja muud kaevandus- ning karjääritooted, 18% puit ja puit- ning korktooted (välja arvatud mööbel), 14% põllumajandus-, jahindus- ja metsandustooted ning kala ja muud kalapüügisaadused. Kümnendik veetud kaubast olid toiduained, joogid ja tubakas.

Eesti kaubaveoautode läbisõit ulatus 2023. aastal hinnanguliselt ligi 322,5 miljoni kilomeetrini (12% vähem kui aasta varem), millest kaubaga läbisõit andis 256,4 ja tühisõit 66,1 miljonit kilomeetrit. Nii kaubaga kui ka tühisõite tehti 2022. aastast vähem. Kaubaga läbisõitudest enamiku tegid sadulautod koos haagistega: neist 55% 2-teljelised sadulautod koos 3-teljeliste haagistega ja 22% 3-teljelised sadulautod koos 3-teljeliste haagistega. Eestisse toodi Eesti veokitega kaupa peamiselt Lätist ja Soomest ning siit viidi kaupa samuti peamiselt Lätti ja Soome, aga ka Venemaale.


Statistikaameti korraldatav maanteekaubavedude uuring annab ülevaate maanteedel veetud kaupade ja liiklusvoogude kohta. Põhilised uuringu põhjal hinnatavad näitajad on veetud veoste kogus tonnides, veosekäive tonnkilomeetrites ja läbisõit kilomeetrites. Valikuuringus osalevad maanteeameti liiklusregistrisse kantud kaubaveoautod kandevõimega üle 3500 kg, mille vanus ei ületa 25 aastat

Kaubaveosõidukite kasutajatelt saadud andmete põhjal arvutatakse üldkogumi näitajate hinnanguline suurus. Nädala kohta kogutud andmete põhjal arvutatakse kvartali hinnangud. 

Vaata ka transpordi valdkonnalehte.
Andmeid vaata statistika andmebaasist.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock