Muutuv majandus ja tööturg

Uudis
Postitatud 31. oktoober 2014, 8.00

ISBN 978-9985-74-548-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 172 lk
Ilmus: 31.10.2014

Kogumik annab ülevaate Eesti tööturu ja majanduse arengutest. Olulisel kohal on majanduse ja tööturu seoste, muutuste ja nende põhjuste analüüs ning suundumused käimasoleval kümnendil. Eesti majanduse ja tööturu näitajaid vaadeldakse ka peamiste sotsiaalsete gruppide (soo, hariduse jm) kaupa ning võrdluses teiste Euroopa riikidega.

Sisukord

  • Eessõna
  • Sissejuhatus
  • Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus
  • Ettevõtete eksporditegevuse ja tootlikkuse seosed: ülevaade teadustööde tulemustest
  • Uuenduslikkus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
  • Transiidisektori areng Eestis
  • Noored versus parimas tööeas ja vanemaealised tööturul
  • Haridustaseme mõju edule tööturul
  • Kutsehariduse omandanute edukus tööturul
  • Tööjõu vananemine ja vanemaealise tööjõu siirdumine pensionile