Viljandimaa – arenev päris Eesti. Olukord ja strateegilised eesmärgid

Uudis
Postitatud 15. aprill 2014, 8.00

ISBN 978-9985-74-553-3

Eesti keeles
Formaat A6. 40 lk
Ilmus: 15.05.2014

Taskuteatmik annab ülevaate Viljandimaa praegusest olukorrast ja strateegilistest eesmärkidest statistiliste näitajate abil. Taskuteatmik on koostatud Viljandi Maavalitsuse ja Statistikaameti koostöös.

Sisukord

  • Viljandimaa üldine ülevaade
  • Viljandimaa väärtused
  • Viljandimaa väljakutsed ja strateegiad
  • Inimkapitali arendamine
  • Ettevõtluskeskkonna ja majandusearendamine
  • Kontseptuaalse arengu tagamine
  • Elukeskkonna ning tehnilise jasotsiaalse taristu arendamine
  • Kaanepildist. Kokkuvõte