Hääleta oma lemmikvõistkonna poolt!

Mais kahanes kaupade eksport veerandi võrra

pressiteade nr 84

Statistikaameti andmetel vähenes mais kaupade eksport võrreldes 2019. aasta sama kuuga 25% ja import 24%. Võrreldes aprilliga kahanes eksport 2% ja import jäi samale tasemele.

Loe edasi

ÜLESKUTSE: Esita andmeid ja panusta teadmispõhistesse juhtimisotsustesse

artikkel
Statistikaamet

Statistikaamet tänab ettevõtteid, kes on jõudnud majandusaasta näitajate (EKOMARi) küsimustiku juba täita. EKOMARi küsimustik on loodud selleks, et saada ettevõtete finantsnäitajate kohta adekvaatseid andmeid nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Nende andmete põhjal hinnatakse Eesti majanduskasvu, määratakse toetusi ettevõtlussektoritele ja koostatakse ettevõtluse ülevaateid.

ÜLESKUTSE: Esita andmeid ja panusta teadmispõhistesse juhtimisotsustesse

Loe edasi

Juuli algus tõi Lõuna-Eesti põllumajandusse palju uusi töökäsi

artikkel
Statistikaamet

Statistikaameti tööturu kiirstatistika põhjal oli jaaninädal tööturul vaikne, aga sellele järgnenud kuuvahetus tõi aktiivsust. Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesmenti sõnul on taas äramärkimist vääriv primaarsektor, seekord aga positiivses võtmes.

Juuli algus tõi Lõuna-Eesti põllumajandusse palju uusi töökäsi

Loe edasi

Tarbijahinnaindeks on taas tõusuteel

pressiteade nr 83

Statistikaameti andmetel muutus tarbijahinnaindeks juunis võrreldes maiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama ajaga -1%. Eelmise aasta juuniga võrreldes olid kaubad 0,8% ja teenused 1,2% odavamad.

Tarbijahinnaindeks on taas tõusuteel

Loe edasi

Mai oli majutuses jätkuvalt vaikne nii sise- kui ka välisturismi poolest

pressiteade nr 82

Statistikaameti andmetel peatus mais Eesti majutusettevõtetes 37 000 külastajat, kes veetsid seal 83 000 ööd. Möödunud aastaga võrreldes oli külastajaid 88% vähem.

Loe edasi

Noori jääb vähemaks kõikjal peale Harjumaa

artikkel
Statistikaamet

Selle aasta alguse seisuga elas Eestis 273 871 noort vanuses 7–26 aastat, mis on 20,6% kogurahvastikust. Noorte arv suurenes aastaga vaid Harju maakonnas.

Majutatud turistid, 2008–2017

Loe edasi

Teenuste väliskaubanduses eelistame põhjanaabreid

Statistikablogi
Rita Medžyte

Geograafiliselt ja ajalooliselt on riikide peamised väliskaubanduspartnerid olnud ikka naaberriigid ja siin pole erand ka Eesti. Selle aasta esimeses kvartalis eksportisime oma teenuseid Euroopasse 83% ja importisime sealsetest riikidest lausa 87%. Oodatult on meie peamiseks partnerriigiks Soome.

Teenuste import Soomest ettevõtte tegevusala järgi

Loe edasi

Rahvahääletusel selgub, kes esindavad Eestit õpilaste Euroopa statistikavõistlusel

pressiteade nr 81

Täna, 1. juulil algas rahvahääletus, mille tulemusena selguvad eriolukorras peatatud ja nüüd taas käivitatud õpilaste Euroopa statistikavõistluse noorema vanuserühma Eesti esindajad.

Rahvahääletusel selgub, kes esindavad Eestit õpilaste Euroopa statistikavõistlusel

Loe edasi

Registripõhine loendus annab leibkonnale uue tähenduse

artikkel
Statistikaamet

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse üheks eripäraks on asjaolu, et inimeste käest ei küsita leibkonda ja perekonda kuuluvust. Inimesed jagatakse leibkondadesse aadressipõhiselt ehk teisisõnu moodustavad leibkonna ühes eluruumis elavad inimesed selle info järgi, mida nad on ise registritesse andnud.

Registripõhine loendus annab leibkonnale uue tähenduse

Loe edasi

Ene-Margit Tiit: leibkonna määramise kitsaskohti tuleb osata arvestada

artikkel
Ene-Margit Tiit

Leibkond ja perekond on mõisted, mida kasutatakse rahvaloendustel. Nende täpne määratlemine on vajalik, sest muidu võidakse neid mitmeti tõlgendada. Mõlema mõiste sisu ja täpne määratlus on aja jooksul siiski mõnevõrra muutunud.

Ene-Margit_Tiit

Loe edasi