Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Palgalõhe

Palgalõhe näitab mees- ja naistöötajate brutotunnipalga erinevust tegevusala põhigruppide järgi. Palgalõhe teada saamiseks lahutatakse meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmine brutotunnipalk ja saadud summa jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga.

Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

17,1 %
2019
Meeste keskmine brutotunnipalk 8,6 eurot
8,3%
2019
Naiste keskmine brutotunnipalk 7,1 eurot
9,5%
2019
Sooline palgalõhe | 2012 - 2019
Sooline palgalõhe | 2012 – 2019
Ühik: eurot
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Meestöötajate keskmine brutotunnipalk, eurot 5,7 6,1 6,4 7,0 7,6 7,9 7,9 8,6
Naistöötajate keskmine brutotunnipalk, eurot 4,3 4,6 4,9 5,4 6,0 6,3 6,5 7,1

Palgalõhe | 2012 – 2019
Ühik: %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Palgalõhe 24,6 24,8 23,5 22,2 20,9 20,9 18,0 17,1