2024 uuringute ajakava

Lühend Kood Uuringu nimi Küsitluse algus Küsitluse lõpp  Kommentaar
ETU 40013 Eesti tööjõu uuring Jaanuar 2024 Detsember 2024 Toimub igal kuul
TMU 40202 Turismi mooduluuring Jaanuar 2024 Detsember 2024 Toimub igal kuul
ESF 84007 Euroopa sotsiaalfondi tegevuses osalejate uuring Jaanuar 2024 Detsember 2024 Toimub igal kuul
ESU 40003 Eesti sotsiaaluuring Jaanuar 2024 Mai 2024  
ITL 20506 Infotehnoloogia leibkonnas Aprill 2024 Juuni 2024  
EPU 84017 Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring Veebruar 2024 Juuni 2024  
Share piloot 84010 Üle 50-aastase elanikkonna uuring (piloot) Märts 2024 Aprill 2024