Muudatused Palk ja tööjõud (1462) küsimustikus

Alates 2023. aastast toimuvad muudatused küsimustikus „Palk ja tööjõud“ (1462). Muutused on seotud registriandmete suurema kasutuselevõtuga palgastatistika tegemisel.

Küsimustikuga kogutavaid andmeid kasutatakse tööjõukuluindeksite ja vabade ametikohtade statistika tegemiseks. Varem (2022. aasta lõpuni) koguti sama küsimustikuga andmeid ka keskmise palga statistika teostamiseks.

Suurim muudatus puudutab osalise tööajaga ja täistööajaga töötajate andmeid, mida enam eraldi ei küsita. Muutunud küsimustikuga kogutakse andmeid veerus, kus on osalise ja täistööajaga töötajate andmed kokku. Seega on vormil edaspidi kolme andmeveeru asemel üks. Vajaduse korral saab kasutada küsimustiku juures olevat valemit, mis aitab arvutada täistööajale taandatud keskmist töötajate arvu.

Muudatus puudutab andmeid, mida esitatakse 2023. aasta kohta. 2022. aasta kohta jaanuaris esitatavad andmed tuleb esitada veel vana küsimustikuvormi kaudu.

Näide 1 (2022. aasta küsimustiku veergude struktuur, näidatud ainult vormi algus)

Joonis 1. Väliskaubandus


Näide 2 (2023. aasta küsimustiku veergude struktuur, näidatud ainult vormi algus)

Joonis 2. Väliskaubandus

Andmete eSTATi laadimise failid