Palgarakendus

Millised on eri ametite mediaanpalgad maakondades? Kui palju erinevad naiste ja meeste palgad? Mida näitavad palga- ja pensioniprognoos?

Palgarakendus näitab tööturu olukorda ja  töötajate kuise brutopalga erinevust soo, maakondade ning ametialade kaupa. Rakendus võimaldab võrrelda oma palka ametikaaslaste ja teiste ametikohtadega, samuti naiste ja meeste palkasid ning prognoosida palgakasvu ja tulevast pensioni.

Palgainfo on esitatud joonistel ja kaartidel nii, et huviline saab hea ülevaate oma ameti palgatasemest nii kodumaakonnas kui ka mujal Eestis.

Palgarakendus valmis koostöös võrdsete võimaluste voliniku, Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli ja sotsiaalkindlustusametiga. Arendus tugineb teadusuuringutele ja on kasutatav eesti, vene ja inglise keeles.

Vaata lähemalt palgarakendusest.

Loe lähemalt pressiteatest siit.

Huvitav fakt

Meeste ja naiste palgaerinevused on kõige suuremad tippspetsialistide puhul. 

Tellija: 

avalikkus, ettevõtjad

Andmeallikad: 

töötamise register, maksu- ja tolliameti andmed

Teostajad: 

statistikaamet, Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool