Tööpoliitika näitajad

Kuidas läheb tööturul meestel ja naistel, eestlastel ja muust rahvusest inimestel, tallinlastel ja tartlastel, kõrgharidusega ja põhiharidusega inimestel, lastetutel ja lapsevanematel? Kuidas on tööhõive, töötus ja muud hõivenäitajad elanike rühmades muutunud?

Tööturu rakendus võimaldab paindlikult analüüsida Eesti tööjõu-uuringu andmeid. Rakenduses saab erinevate tausttunnustega kombineerida tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse ja haridusvaldkonna näitajaid. Jälgida võib tööturu muutusi aja jooksul, samuti võrrelda elanike rühmi omavahel. Analüüsi tulemused saab alla laadida joonise või andmetabelina.

Vaata tööpoliitika näitajate rakendust siit.

Huvitav fakt

Kaugtöö tegijate osatähtsus on viimase kümne aastaga kolmekordistunud. Viimastel aastatel on meeste ja naiste näitajad peaaegu võrdsustunud.

Tellija: 

sotsiaalministeerium

Andmeallikad: 

Eesti tööjõu-uuring, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti andmed

Teostajad: 

Eve Telpt, Ülle Pettai, Kaja Sõstra, arendajad Keegan McBride ja Annegrete Peek

29. mail on statistikaameti infotelefon suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!