Väikeste piirkondade ja rahvastikurühmade ülevaated

Kui paljusid inimesi mõjutab kavandatav uus seadus või seadusemuudatus? Õigusaktide mõju analüüsimiseks on koostatud rahvastikurühmade väljavõtteid. Näiteks on uuritud väikeste rahvusrühmade toimetulekut ja koostanud ülevaateid noortest, samuti oleme teinud kokkuvõtteid füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalmaksu tasumisest.

Tellijad: 

asutused, ministeeriumid

Andmeallikad: 

rahvastikuregister, töötamise register, isikute sissetulekuid kajastavad andmekogud

Teostajad: 

Kadri Rootalu, Märt Leesment, Eve Telpt, Kaja Sõstra