Valimisringkondade statistika

Kui palju on minu valimisringkonnas inimesi, keda mõjutavad sagedasemad valimislubadused? Kui palju on minu valimisringkonnas vanaduspensionäre või lasteaiaealisi lapsi ning ühistranspordi kasutajaid võrreldes ülejäänud Eestiga?

Riigikogu valimiste ajal 2019. aastal koostasime Eesti valimisringkondade elanike interaktiivse ülevaate. Keskenduti lubadustele, mis erakondade valimisprogrammides ja -kampaaniates olid kõige suurema tähelepanu all: sissetulekud, pensionäride ja laste osatähtsus rahvastikus, pere- ja rahvussuhted, transport, samuti elanike üldine heaolu ja tervis.

Loe lähemalt blogipostitusest siit.

Huvitav fakt

Valimisringkondade rahvastiku vanuseline kosseis on väga erinev. Lasteaiaealiste lastega inimeste osatähtsus on suurim Harju- ja Raplamaal ning Tartus ja selle ümbruses. Kõige vähem on neid Ida-Virumaal, kus lasteaiakohtade lubadused mõjutavad vaid iga kümnendat täiskasvanud elanikku. Siiski on just Ida-Virumaa see piirkond, kus registreeritud abielust sündivate laste osatähtsus on kõige suurem (57%).

Andmeallikad: 

Eesti sotsiaaluuring, rahvastikustatistika, Eesti tööjõu-uuring, sotsiaalkindlustusameti andmed, maksu- ja tolliameti andmed

Tellija: 

avalikkus

Teostajad: 

Kadri Rootalu, Märt Leesment