1959., 1970., 1979., 1989. aasta rahvaloenduse küsimuste võrdlus

    1959 1970 1979 1989
1. Suhe perekonnapeaga + + +
2. Suhe esimesena kirjutatud perekonnaliikmega +
3. Sugu + + + +
  Ajutiselt ära        
4. Äraoleku põhjus + + +
5. Äraoleku aeg + + + +
  Ajutiselt elunev        
6. Alalise elukoha aadress + + + +
7. Sealt äraoleku aeg + + + +
8. Vanus + + + +
9. Sünniaeg + + +
10. Sünnikoht +
11. Perekonnaseis + + + +
12. Rahvus + + + +
13. Kodakondsus + + + +
14. Emakeel + + + +
15. Teine NSV Liidu rahvaste keel, mida vabalt valdab + + +
16. Haridus + + + +
17. Kas on lõpetanud kutsekooli +
18. Õppeasutuse tüüp, kus õpib + + + +
19. Elatusallikas + + +
20. Elatusallikad +
21. Töökoht + v v v
22. Tegevusala selles töökohas + v v v
23. Ühiskondlik grupp + v v v
24. Isikul, kes ei ole tervet aastat töötanud, näidata, mitu kuud töötas v
25. Pidevalt elamise kestus selles asulas v v v
26. Eelmine alaline elukoht (linnaline asula või maa-asula) v v
27. Elukoha vahetamise põhjus v
  Naistel märkida        
28. Mitu last on sünnitanud v v
29. Mitu neist on elus v
30. Hoone ehitamise periood +
31. Hoone välisseinte materjal +
32. Hoone omanik +
33. Eluruumi tüüp +
34. Eluruumi heakorrastatus +
35. Elutubade arv +
  Pinna suurus (m²)        
36. Üldpind +
37. Elamispind +