Kõrgharidus

Pärast keskkooli lõpetamist seisavad noored valikute ees. Üks neist on kõrgkooli astuda ja omandada kõrgem haridus. Eesti kõrgharidussüsteem on kolmeastmeline:

  • rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe;
  • magistriõpe;
  • doktoriõpe.

Iga õppur võib otsustada, kas ta läbib kõik tasemed või piirdub rakenduskõrghariduse diplomi, bakalaureuse- või magistrikraadiga. Enamasti määravad omandatud haridustase ja valdkond ka edasise karjääritee.

Kõrgharidusstatistikast leiab järgmist infot:

  • kui palju on kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi;
  • kui palju on nais- ja meesüliõpilasi;
  • kui palju studeerib meie kõrgkoolides välisüliõpilasi.

Kõrgharidusstatistikast saab otsida nii õppeasutuste, õppekavade, sisseastujate, lõpetajate kui ka väljalangenute infot. Saab ka vaadata, kui palju on Eestis kõrghariduse omandajaid, kust nad pärit on ja palju muud põnevat. Riik vajab kõrghariduse statistikat kõrgharidusega seotud otsuste langetamiseks.

Kõrgharidust võimaldavate õppeasutuste arv 18
0,0%
2023
Väljalangenute arv 5 692
-8,0%
Kõrgharidusõpingud lõpetanute arv 8 837
0,0%
Üliõpilaste arv 44 628
1,1%
Välisüliõpilaste arv 4 340
-10,9%
Kõrghariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2023
Eestis õppivad üliõpilased elukohamaade territooriumite järgi | 2016 – 2023
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aafrika riigid kokku 344 389 461 560 513 468 408 287
Aasia riigid kokku 924 1 105 1 482 1 757 1 620 1 492 1 437 1 325
Eesti 43 924 41 830 40 726 39 673 40 008 39 491 39 236 40 223
Euroopa riigid (v.a Eesti) 2 420 2 563 2 770 2 790 2 595 2 465 2 645 2 366
Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid kokku 84 108 148 175 137 138 167 167
Põhja-Ameerika riigid kokku 79 112 137 135 129 164 179 167
Austraalia ja Okeaania riigid kokku 6 10 15 20 21 20 17 14
Riik või territoorium teadmata 13 37 76 68 236 373 42 79

Kõrghariduse omandamine haridusastme järgi | 2019 – 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Õppeliigid kokku 45 178 45 259 44 611 44 131 44 628
Rakenduskõrgharidusõpe 11 967 11 721 11 462 11 246 11 262
Bakalaureuseõpe 15 707 15 953 15 786 15 929 16 503
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3 222 3 306 3 324 3 287 3 413
Magistriõpe 11 966 11 962 11 686 11 377 11 167
Doktoriõpe 2 316 2 317 2 353 2 292 2 283