Ettevõtete tööjõukulu

 

Joonisel on esitatud tööjõukulude komponendid tegevusala järgi.  Komponentide selgitused on metoodika kirjelduses.

 

Tegevusala

Joonistel esitatakse kogu tööjõukulu ja  tööjõukulu töötaja kohta ettevõtte põhitegevusala järgi.

 

 

Joonis võimaldab kõige detailsemalt hinnata alanud kriisi mõju, vaadates kuude  ja tegevusalade kaupa ettevõtete tööjõukulu muutust 2020. aastal kolme eelneva  aastaga võrreldes. Mõju hindamisel tuleb silmas pidada, märtsi deklaratsioonidel kajastus enamasti märtsi alguses välja makstud veebruari  töötasu, mida eriolukorra kehtestamine veel oluliselt ei mõjutanud.

Tööjõukulu muutus on arvutatud järgmiselt: 
(tööjõukulu jooksval aastal – tööjõukulu eelmisel aastal) : tööjõukulu  eelmisel aastal * 100%

 

Ettevõtte töötajate arv

Joonisel esitatakse kogu tööjõukulu ettevõtte töötajate arvu järgi.