Käibe muutus kohalikes omavalitsustes

Kaardil kujutatakse kuukäibe suhteline muutus protsentides 2020. aastal võrreldes eelneva aasta sama kuuga. Näitaja on arvutatud järgmiselt: 
(käive jooksval aastal – käive eelmisel aastal) / käive eelmisel aastal * 100%