Käive töötajate arvu järgi

Joonistel esitatakse kuukäibe suhteline muutus protsentides võrreldes eelmise aasta sama kuuga kahe ajavahemiku kohta: alates 2006. aastast ja alates 2017. aastast. Saadud arv näitab, kas käive on suurenenud (suhtarv on positiivne), vähenenud (suhtarv on negatiivne) või ei ole eelmise aastaga võrreldes muutunud (suhtarv on null).

Näitaja on arvutatud järgmiselt:
(käive jooksval aastal – käive eelmisel aastal) / käive eelmisel aastal * 100%