Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine

Põllukultuuride kasvupind, saak ja saagikus ning viljapuu- ja marjaaiad., 2022