Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus

Töötusega seotud sotsiaalse tõrjutuse näitajad; 18-24-aastased esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored, 2022