Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad

Surnud; imikusurmad; suremuse vanuskordajad; lahangute määr, 2022