Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus

Töötusega seotud sotsiaalse tõrjutuse näitajad; 18-24-aastased esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored; 15-34-aastased mittetöötavad noored, kes ei õpi ega osale koolitusel (NEET-noored), 2023

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!