Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg

Valitsemissektori kulud võrreldes eelmise aastaga; valitsemissektori tulud ja kulud sektori järgi; valitsemissektori konsolideeritud võlg 31. detsembri seisuga ning võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis (täpsustatud andmed), 1995 - 2023