Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Töötasu

Täis- ja osalise tööajaga töötajad; töötatud tunnid; keskmine brutotöötasu, töötasu detsiilid ja mediaan, 2022