Väliskaubanduse küsimustiku INTRASTAT koolitus

Väliskaubanduse küsimustiku INTRASTAT (kauba lähetamine ja saabumine) infotund on abiks küsimustiku valimis olevatele andmeesitajatele.

Infotund toimub 26. jaanuaril 2023, kell 13.00-15.00 video vahendusel Teams keskkonnas. Infotund salvestatakse.