EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus. 2021. aasta

Küsimustiku kood: 13442022

Statistikatöö kood

20300

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 92.09 KB

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!