Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus. 2021. aasta

Küsimustiku kood: 13442022

Statistikatöö kood

20300

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 92.09 KB