EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus. 2022. aasta

Küsimustiku kood: 13442023

Statistikatöö kood

20300

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 94.26 KB