Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2022. kuu

Küsimustiku kood: 10272022

Statistikatöö kood

20205

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad