Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

ESF osalejate Töötukassa nimekiri 2022. kuu

Küsimustiku kood: 14662022

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad