Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2022. kvartal

Küsimustiku kood: 14482022

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad